Keresztelés

Az Úr Jézus ezt a parancsot adta apostolainak: "Menjetek, tegyétek tanítványaimmá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek!" (Mt 28,19).

Jegyesoktatás, esküvő 

Az egyházi házasságkötés feltétele a jegyesoktatáson való részvétel.

Temetés 

"Mert híveid élete, Urunk, megváltozik, de meg nem szűnik, és amikor halandó testünk enyészetnek indul, lelkünket a mennyben örök otthon várja".

Miseszándék

Csak arra kérlek titeket, hogy az Úr oltáránál emlékezzetek meg rólam, bárhol is lesztek! (Szent Ágoston: Vallomások)

Beteglátogatás

A betegek szentségét azok a hívek (megkereszteltek) kaphatják, akik betegség vagy öregség miatt veszélyben forognak, ha ez a veszély nem is közvetlen életveszély.

Katekézis

Elsőáldozás

Bérmálás

Hittan