Bagolyvár utcai Szűz Mária kápolna

   • Bagolyvár utcai kápolna: 1943-ban a Szemesi Fürdőegyesület a r. k. Egyházzal egyetértésben a nagyszámú üdülőközönség vallási igényének kielégítésére kápolna építését határozta el. A kápolna a Fürdőegyesület területén közadakoból épült, de 1944-ben az építkezés támogatására a Magyar Királyi Vallás- és Közoktatási Minisztérium is 3000 Pengőt folyósított. Az építési munkálatok 1944-45 évben folytak, de a kapuzat pénzhiány miatt csak 1948-ban készült el. 1949. június 10-én Dr. Hoss József káptalani helynök engedélyével Schandl József tb. kanonok megáldotta a kápolnát.