Miseszándék


Egyházi Törvénykönyv 901. kánonja

-- A papnak jogában áll a misét bárkiért, akár élôkért, akár elhunytakért felajánlani. 

Bármely élőnek bármely tisztességes szándékára szabad misézni. Bemutathatjuk: valamely szent hittitok tiszteletére, bármely szent tiszteletére, az élőkért bármely szükségben, bármely megholtért.

A mondatott szentmise a legtöbb, amit adhatunk elhunytjainknak. A szentmise, mint a leghatásosabb és legfölségesebb kérő és engesztelő áldozat, kiesdi Istentől a tisztítótűzben szenvedő lelkek számára a szenvedések elengedését, illetve megrövidítését. A holtakért szentmisét szoktunk mondatni a halál, vagy a temetés napján, évfordulóján, az elhunyt névnapján, mindezektől a napoktól függetlenül is tetszés szerint bármikor.

Bátorítjuk a testvéreket, hogy nehéz ügyeikben, szeretteikért, meghaltjaikért, élő testvéreikértnkért, betegeikért, hit terjedéséért, békéért, plébániáért, papi hivatásokért, vagy éppen hálaadásuk kifejezéseként éljenek egyházunknak ezzel a régtől javasolt gyakorlatával, ami a kegyelemközvetítés és a miséhez való "személyesebb" kapcsolódás kiemelkedő formája.Egyházi Törvénykönyv 945. és 946 kánonja


945. kán.

 -- 1. §. Az egyház jóváhagyott szokása szerint minden misét bemutató vagy koncelebráló papnak szabad  adományt elfogadnia azért, hogy a misét egy bizonyos szándékra ajánlja fel. 

–2. §. Nagyon ajánlatos, hogy a papok akkor is mutassák be a szentmisét a krisztushívô, különösen a szegények szándékára, ha semmi adományt sem kaptak. 

946. kán. 

-- Azok a krisztushívôk, akik adományt adnak azért, hogy szándékukra misét ajánljanak fel, hozzájárulásukkal az egyház javát szolgálják, és ezzel az adományukkal részt vállalnak az egyház gondjából szolgálattevôinek és műveinek fenntartása terén.

Azok a krisztushívők, akik adományt adnak azért, hogy szándékukra misét ajánljanak fel, hozzájárulásukkal az egyház javát szolgálják, és ezzel az adományukkal részt vállalnak az egyház gondjából szolgálattevőinek és műveinek fenntartása terén. A szentmiséért adott adománnyal tehát nem a szentmise értékét fizeti meg az ember. A szentmise értéke végtelen, és azt pénzben nem lehet kifejezni.