Szent Kereszt felmagasztalása-templom Teleki

A falu az 1211-es első említésekor a Tihanyi Apátság birtokai között szerepel, akkori írásmód szerint Villa Theluky néven.

IV. Béla az esztergomi Johannitáknak adományozta, ezután rövid ideig a Nyulak-szigetén (Margit-szigeten) élő apácák birtoka lett, majd a török időkig ismét a Tihanyi Apátság tulajdona volt.

A templom története

Teleki és a térség egyik leghíresebb műemlék temploma a temető területén található Szent Kereszt felmagasztalása templom. A templom 1271-ben már állt. A szentélye román kori eredetű. Az első nagyobb átépítése a 16. században történt. A török háborúskodások és a kuruc-labanc viszályok elmúltával a 18. században a hajót barokk stílusban átépítették. A régi sekrestyének csak az alapfalai maradtak meg. A nagy lakosságfogyás miatt a falut horvát telepesekkel népesítették be, akik máig őrzik hagyományaikat, szokásaikat.

A Teleki templom építéstörténeti adatai:

A Templom diadalívébe valószínűleg 1271-ben építették be a két – erősen a somogyvári faragásokra emlékeztető – román stílusú kő oszlopfőt. A XV. – XVI. században teljes lerombolódás, vagy robbanás nagy pusztítást végzett a templomon, így eredeti románstílusú falmaradványokat csak a sarokpontokon találunk. A templomot újjá kellett építeni, melynek nyomait a külső falakon és a szentélyben is megtaláljuk.

1750 az egyetlen ismert évszám a templom építéstörténetében. 1750-ben Lécs Ágoston pannonhalmi apát átépítteti a templomot, miután 1701-ben a tihanyi apátságot és birtokait az altenburgi, majd pannonhalmi apátsághoz csatolják. A templomról értékes adatokat közöl Rómer Flóris, aki 1860 körül járt Telekiben. Vázlatai és jegyzetei szerint a körítő-fallal övezett templom bejárata a déli oldalon volt, nyomát a kutatások során meg is találták. A szentély diadalívén ekkor még látható volt az 1750-es átalakításkor készített felirat. Megjegyzésében említi, hogy a templomot 1843-ban renoválták. A következő átépítés az 1900-as évek elején történt. Ekkor készítették a nyugati bejáratot és befalazták a déli kaput. Az újabb cementes vakolatot és a szentély belsejének északi oldalát – a nedvesség elleni védelem céljából – bitumennel szigetelték. A templomhajó födémje fölött kis huszártorony áll.

Építéstörténeti kutatás és felújítási munkák 1971 tavaszán kezdődtek, tervező építész Mendele Ferencné, régész dr. Walter Ilona közreműködésével.

1994-ben a templom a mennyezet leomlása miatt  sürgős  felújí-

tásra szorult. A templom bár sok átalakításon ment keresztül, alaprajzában – téglány alakú hajó, félköríves, keletelt szentély – arányaiban, méreteiben a románkori templom jellegét őrzi. Ma a felújított kis templomot láthatjuk, ahol időszakosan, csak jeles napokon van szentmise. A templom a balatonszárszói Plébánia egyik filliája.

Schandl József esperes atya Historia Domusba írt bejegyzéséből: "1944. decemberében a megszálló szovjet parancsnokság a frontvonalba eső Balaton parti községek lakóit, így a balatonszemeseiket is védettebb falvakba, így Telekibe az ottani családokhoz költöztették be. Így történt, hogy a karácsonyi éjféli misét Schandl József balatonszemesi plébános délutáni 5 órakor tartotta (a katonai hatóság engedélye szerint) a kedves kis teleki kápolnában. Tihanyi tanító úr a szemesi leány kórussal énekelt. Bőséges karácsonyi vacsora volt Szekér Lászlónál, akinél az apácák laktak. Másnap pásztor mise, nagy mise, predikálás volt. Sokan áldoztak."


                              Összeállította: Kiss László amatőr helytörténet kutató