Ökumenikus imahét Balatonszemes 

2024.01.30

Ökumenikus imahét Balatonszemes 2024. január 30 - február 2. 

        - 2024. január 30. kedd 18. óra római katolikus templom ( igét hirdet: Vass Zoltán Arnold bapt.)

        - 2024. január 31. szerda 18. óra baptista imaház ( igét hirdet: Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna ev.)

        - 2024. február 1. csütörtök 18. óra balatonőszödi Művelődési Ház ( igét hirdet: Borza Miklós  róm. kat.)

        - 2024. február 2. péntek 18. óra evangélikus imaház ( igét hirdet: Konc-Gáll László ref.)

A 2024. évi ökumenikus imahét tematikáját és istentiszteleti rendjét az afrikai Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport készítette számunkra. 

Az imahét programadó témája: "Szeresd Uradat, Istenedet... felebarátodat pedig, mint saját magadat" (Lk 10,27).

Az irgalmas samaritánus Lk 10,25–37

Egy törvénytudó felállt, hogy próbára tegye. "Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy eljussak az örök életre?" Megkérdezte tőle: "Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?" Így válaszolt: "Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat." "Helyesen feleltél. Tégy így, és élni fogsz!" – válaszolta neki. De az igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: "Kit tekintsek felebarátomnak?" Erre Jézus 8 átvette a szót: "Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de továbbment. Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?" "Aki irgalmas szívű volt iránta" – felelte. Jézus így folytatta: "Menj és tégy te is hasonlóképpen."

A 2024. Ökumenikus imahét imafüzete az oldal alján található gombra kattintva letölthető.