Jézus Szent Neve Emléknapja.

2024.01.03

Jézus szent neve az egyetlen név, melyben üdvözülhetünk. Valljuk ma, amikor Jézus szentséges nevét ünnepeljük, még erősebben: "Jézus Krisztus az Úr!"

Szent Józseffel és Szűz Máriával Gábor főangyal közölte, hogy a megtestesült Igének, az emberi nem Megváltójának a Jézus nevet kell adni. "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől." (Mt 1,20–21) "Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a Magasságbeli Fiának fogják hívni; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége." (Lk 1,31–33)

Pál apostol írja: "Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely minden más név fölött van, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd az égben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr!" (Fil 2,9–11) Az apostolok cselekedeteiben ezt olvassuk: "… mert más név nem is adatott az embereknek az ég alatt, amelyben üdvözülnünk kell" (4,12).

Jézus nevének monogramja (IHS) a szent név főleg liturgikus kódexekben található görög formájából alakult ki – később ebből lett a latinos átírású és értelmezésű: Iesus Hominum Salvator.

Forrás: Magyar Kurir


Jézus nevének monogramja (IHS) - Iesus Hominum Salvator.

Szeretnék mindenkit megnyugtatni: a templomokban és más katolikus épületeken illetve liturgikus eszközökön található IHS felirat NEM az "Isten házába siess!" felhívás rövidítése! Nekem gyerekkoromban mindig így magyarázták – de hála Istennek a valódi jelentés nem ennyire infantilis. Sőt, nagyon szép! Igazából többféle magyarázata is van: az egyik, miszerint a betűszó feloldása a "Jézus, emberek Üdvözítője" jelentésű latin mondat (Iesus Hominum Salvator). A másik – és kétséget kizáróan ez az eredeti – magyarázat az, hogy az IHS nem más, mint Jézus nevének rövidítése/monogramja görögül, csupa nagybetűvel írva (mi ma ezt JÉS-nek írnánk). Eredetileg IHC volt, a 6. sz-tól terjedt el a latin átírású IHS vagy JHS forma. De van olyan elképzelés is, hogy a rövidítés Jézus héber nevének (Jehosua) kvadrátírásos (csak mássalhangzókat jelölő) formája. Ez a gondolat szép, bár nem túl valószínű.

Forrás: Katolikus Lexikon - NYOLC BOLDOGSÁG KÖZÖSSÉG