2024. január 7. Urunk Megkeresztelkedése

2024.01.07

A mai Ünneppel véget és a Karácsonyi időszak és megkezdődik az Évközi idő

Mk 1,7–11

Abban az időben Keresztelő János ezt hirdette: "Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!"

Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. És mindjárt, amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek, mint egy galamb, leszáll rá. Az égből pedig szózat hallatszott: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned kedvem telik!"

Kép: Giotto di Bondone – Krisztus megkeresztelkedése (1304–1306)